- Blog article -

“Will Finland pay for innovations of others?” – Pekka Koponen’s column in Kauppalehti

8 Apr 2013

The European Commission is launching the biggest Framework Programme for Research and Innovation, Horizon 2020. Its budget of 70 billion for seven years is the biggest of its kind in the world. In the previous Framework Programme, Finland was a net recipient: we received 1.33 times more money than we contributed. Many things will change this time around and there is a possibility that we’ll be left with nothing.

So far, the biggest receivers of EU funding in Finland have been research organisations, and as far as companies are concerned, Nokia has been the biggest by far. Tekes, the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation has concluded broad agreements that have enabled a comprehensive presence for the Finnish. The number of companies involved has been low and their capabilities to compete for the funding are weak: competition is tougher than in Finland and the know-how needed for the applications for funding can’t be afforded in all companies.

Horizon 2020 will change the rules of the game. It emphasizes strongly the commercial results of scientific research. Companies are expected to take a more significant role in commercialising the European research results. As funding conditions get tougher, research organisations will have to focus their applications to be fewer in number and more in line with their research. Will we become a net contributor this time around?

It’s not just a question of money but of Finland’s competitiveness in broader terms. EU funded projects create networks to Europe’s finest research organisations and to leading high-tech companies. The Finns can’t afford to be left out of these networks.

What’s the advice? Research organisations have their own budgets for project preparations. Companies should also have a sufficient instrument for funding project preparation.

Am I suggesting companies should get funding to apply for company funding? Yes.

Like it or not, public innovation funding is a prerequisite for international competitiveness of our growth companies.

 

Jääkö Suomi muiden innovaatioiden maksajaksi?

Euroopan komissio on käynnistämässä maailman suurinta innovaatiorahoitusohjelmaa, Horisontti 2020:tä.  Sen seitsemän vuotinen 70 miljardin budjetti on lajissaan maailman suurin.  Edellisessä puiteohjelmassa Suomi oli nettosaaja, saimme 1,33 kertaa enemmän rahaa kuin maksoimme.  Moni asia tulee kuitenkin muuttumaan ja voimme jäädä tällä kertaa nuolemaan näppejämme.

Tähän asti suurimmat suomalaiset EU-rahoituksen saajat ovat  olleet  tutkimuslaitokset.  Yrityksistä selkeästi suurimpana Nokia.  Tekes on solminut laajasti sopimuksia, jotka ovat mahdollistaneet suomalaisten kattavan mukanaolon.  Yritysten osuus on ollut pieni.  Yritysten omat valmiudet kilpailla rahoituksesta ovat heikot.  Kisa on kovempi kuin kotimaassa eikä hakuun vaadittavaa osaamista ole varaa pitää joka talossa.

Horisontti 2020 muuttaa sääntöjä.  Se painottaa entistä voimakkaammin tieteen kaupallisia tuloksia.  Siinä odotetaan entistä vahvempaa roolia yrityksiltä, jotka kaupallistavat eurooppalaista huippututkimusta ja palauttavat sillä Euroopan teollisuuden johtoaseman.  Sillä alkaakin olla jo kiire.

Tutkimuslaitosten rahoitusehdot kovenevat.  Ne joutuvat fokusoimaan hakuja – vähemmän ja lähemmäksi omaa tutkimusta.  Nokian pitkäjänteinen tutkimus on leikattu murto-osaan.  Tekesinkin resursseja on pienennetty.  Jäämmekö tällä kertaa nettomaksajaksi?

Tilanne on huolestuttavampi – ei ole kysymys vain rahasta vaan laajemmin Suomen kilpailukyvystä.  EU-rahoitetut projektit luovat verkostot Euroopan parhaisiin tutkimuslaitoksiin ja johtaviin korkean teknologian yrityksiin.  Suomalaisilla ei ole varaa olla näistä verkostoista ulkona.

Yritysten kiinnostusta hakea EU-rahaa on vähentänyt sen Tekes-rahaa vaativampi byrokratia, epävarmempi saatavuus ja pitkät hakuprosessit.  Osaamisen kehittäminen yritykseen on iso ja pitkäjänteinen investointi.  Sitä myös tarvitaan vain harvoin ja se vanhenee sääntöjen muuttuessa. Yritysten kouluttaminen on tärkeää, mutta on samalla ymmärrettävä, että kaikkea ei tarvitse osata itse.

Mikä neuvoksi?  Tutkimuslaitoksilla on oma budjettirahansa hankevalmistelulle.  Myös yrityksille tulee rakentaa riittävä, joustava valmistelurahoitusinstrumentti.  Miljoonahankkeen valmistelu maksaa 75-100 000 euroa.  ELY-keskusten nykyinen rahoitus on liian pientä, hidasta ja alueellisesti epäreilua.  Uuden instrumentin pitää olla nopea saada ja joustava käyttää.

Olenko siis ehdottamassa yritystukia yritystukien hakuun?  Kyllä.

Julkinen innovaatioraha on edellytys kasvuyritystemme kansainväliselle kilpailukyvylle, halusimmepa sitä tai emme.  Siitä pitää taistella.

- Contact us -

Want to learn how Spinverse could help you? Contact us now!Pekka Koponen

Chairman, Founder +358 40 545 0008

- Blog -

Relevant blog posts

Our peopleSpinverse News

Finnish innovation and research gets a boost from the government: permanent increase of EUR 100 million for funding

30 Aug 2018

”This decision is a great commitment made by the Finnish Government to develop our world-leading innovation sy...

Spinverse News

How to make multi-organisational sustainable innovation projects successful?

27 Jun 2018

Research and development used to be more of an in-house activity within companies, but organisations today und...

Spinverse News

Nanocellulose based printed electronics bring new solutions for smart packaging and point-of-care diagnostics

21 Jun 2018

Nanocellulose-based smart paper can replace plastic in printed electronics – Finnish part...

Client NewsSpinverse News

Espoo won the Intelligent Community of the Year 2018 award with the help of LuxTurrim5G

8 Jun 2018

City of Espoo received the 2018 Intelligent Community of the Year award given by the Intelligent Community For...

Spinverse News

Smart paper-based electronics project INNPAPER consortium meets in Espoo on June 4-5, 2018

31 May 2018

From Aalto the program will be led by Prof. Orlando Rojas & Dr. Maryam Borghei...

Client NewsSpinverse News

Customer success-story: MacroArray Diagnostics secured 2,5 M€ EU funding for an allergy diagnostics innovation project

24 May 2018

Allergies and asthma affect at least a quarter of the population. While often harmless, an increasing number o...